Holandés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very educado
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, educado
Мы пришлем вам счет по факсу
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, directo
Оплата сразу после доставки товара
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, directo
Общая сумма...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, directo
Мы выписываем счета только в евро
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, muy educado
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, educado
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, educado
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, educado
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, directo
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, directo
Мы еще не получили оплату за...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, muy directo
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muy directo
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, educado