Turco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formal, very educado
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formal, educado
Мы пришлем вам счет по факсу
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formal, directo
Оплата сразу после доставки товара
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formal, directo
Общая сумма...
Ödenecek toplam miktar ...
Formal, directo
Мы выписываем счета только в евро
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formal, muy educado
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formal, educado
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formal, educado
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formal, educado
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formal, directo
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formal, directo
Мы еще не получили оплату за...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formal, muy directo
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formal, muy directo
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formal, educado