Danés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formal, very educado
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formal, educado
Proformafakturan kommer att faxas.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formal, directo
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formal, directo
Det totala betalningsbeloppet är ...
Det totale beløb der skal betales er...
Formal, directo
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formal, muy educado
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formal, educado
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formal, educado
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formal, educado
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formal, directo
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formal, directo
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formal, muy directo
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formal, muy directo
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formal, educado