Ruso | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formal, very educado
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formal, educado
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formal, directo
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Оплата сразу после доставки товара
Formal, directo
Ödenecek toplam miktar ...
Общая сумма...
Formal, directo
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Мы выписываем счета только в евро
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formal, muy educado
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formal, educado
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formal, educado
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formal, educado
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formal, directo
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formal, directo
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Мы еще не получили оплату за...
Formal, muy directo
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formal, muy directo
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formal, educado