Esperanto | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Uvažujeme o koupi...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formal, tentativo
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formal, muy educado
Chtěli bychom zadat objednávku.
Ni ŝatus meti ordon.
Formal, educado
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Vi trovos nian firman ordon por...
Formal, educado
V příloze najdete naší objednávku.
Vi trovos vian ordon.
Formal, educado
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formal, educado
Tímto zadáváme objednávku na...
Ni metas nian ordon por...
Formal, directo
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Ni intencas aĉeti...
Formal, directo
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formal, muy directo
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formal, educado
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formal, muy educado
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formal, educado
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formal, directo
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formal, directo
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formal, directo
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ni konfirmas vian mendon.
Formal, educado
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formal, educado
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formal, directo
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formal, directo
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formal, directo
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formal, educado
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formal, educado
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formal, educado
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formal, educado
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formal, muy educado
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formal, muy educado
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formal, educado
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formal, educado
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formal, educado
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formal, directo
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formal, directo
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formal, muy directo
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formal, muy directo