Finlandés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Uvažujeme o koupi...
Harkitsemme ... ostoa...
Formal, tentativo
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formal, muy educado
Chtěli bychom zadat objednávku.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formal, educado
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formal, educado
V příloze najdete naší objednávku.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formal, educado
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formal, educado
Tímto zadáváme objednávku na...
Täten jätämme tilauksemme...
Formal, directo
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formal, directo
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formal, muy directo
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formal, educado
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formal, muy educado
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formal, educado
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formal, directo
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formal, directo
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formal, directo
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formal, educado
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formal, educado
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formal, directo
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formal, directo
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formal, directo
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formal, educado
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formal, educado
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formal, educado
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formal, educado
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formal, muy educado
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formal, muy educado
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formal, educado
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formal, educado
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formal, educado
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formal, directo
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formal, directo
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formal, muy directo
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formal, muy directo