Coreano | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Ni konsideras la aĉeto de...
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Formal, tentativo
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Formal, muy educado
Ni ŝatus meti ordon.
주문을 하고 싶습니다.
Formal, educado
Vi trovos nian firman ordon por...
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Formal, educado
Vi trovos vian ordon.
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Formal, educado
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Formal, educado
Ni metas nian ordon por...
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Formal, directo
Ni intencas aĉeti...
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Formal, directo
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Formal, muy directo
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Formal, educado
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Formal, muy educado
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Formal, educado
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Formal, directo
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Formal, directo
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Formal, directo
Ni konfirmas vian mendon.
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Formal, educado
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Formal, educado
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Formal, directo
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Formal, directo
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Formal, directo
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Formal, educado
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Formal, educado
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Formal, educado
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Formal, educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Formal, muy educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Formal, muy educado
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Formal, educado
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Formal, educado
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Formal, educado
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Formal, directo
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Formal, directo
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Formal, muy directo
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Formal, muy directo