Ruso | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Ni konsideras la aĉeto de...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formal, tentativo
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formal, muy educado
Ni ŝatus meti ordon.
Мы хотели бы заказать
Formal, educado
Vi trovos nian firman ordon por...
Тут же еще один наш заказ на...
Formal, educado
Vi trovos vian ordon.
Тут же вы найдете наш заказ
Formal, educado
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formal, educado
Ni metas nian ordon por...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formal, directo
Ni intencas aĉeti...
Мы намерены купить у вас...
Formal, directo
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formal, muy directo
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formal, educado
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formal, muy educado
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formal, educado
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formal, directo
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formal, directo
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formal, directo
Ni konfirmas vian mendon.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formal, educado
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formal, educado
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formal, directo
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formal, directo
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formal, directo
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formal, educado
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formal, educado
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Возможно ли продлить заказ до...
Formal, educado
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formal, educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formal, muy educado
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formal, muy educado
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formal, educado
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formal, educado
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formal, educado
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formal, directo
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formal, directo
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formal, muy directo
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formal, muy directo