Checo | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Harkitsemme ... ostoa...
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativo
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, muy educado
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, educado
Liitteenä sitova tilauksemme...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, educado
Liitteenä löydätte tilauksemme.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, educado
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, educado
Täten jätämme tilauksemme...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, directo
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, directo
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, muy directo
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, educado
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, muy educado
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, educado
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, directo
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, directo
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, directo
Täten vahvistamme tilauksenne.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, educado
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, educado
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, directo
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, directo
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, directo
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, educado
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, educado
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, educado
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, educado
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, educado
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, educado
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, educado
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, directo
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, directo
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, muy directo
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, muy directo