Tailandés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Harkitsemme ... ostoa...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentativo
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, muy educado
Haluaisimme tehdä tilauksen.
เราต้องการสั่งของ
Formal, educado
Liitteenä sitova tilauksemme...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, educado
Liitteenä löydätte tilauksemme.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, educado
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, educado
Täten jätämme tilauksemme...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, directo
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, directo
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, muy directo
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, educado
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, educado
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, directo
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, directo
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, directo
Täten vahvistamme tilauksenne.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, educado
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, educado
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, directo
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, directo
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, directo
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, educado
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, educado
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, educado
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, educado
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, muy educado
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, muy educado
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, educado
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, educado
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, educado
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, directo
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, directo
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, muy directo
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, muy directo