Húngaro | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Nous considérons l'achat de...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativo
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, muy educado
Nous voudrions passer une commande.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, educado
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, educado
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, directo
Nous désirons vous acheter...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, directo
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, muy directo
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, educado
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, muy educado
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, educado
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, directo
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, directo
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, directo
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, educado
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, educado
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, directo
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, directo
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, directo
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, educado
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, educado
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, muy educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, muy educado
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, educado
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, educado
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, directo
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, directo
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, muy directo
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, muy directo