Rumano | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Nous considérons l'achat de...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Formal, tentativo
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Formal, muy educado
Nous voudrions passer une commande.
Am dori să plasăm o comandă.
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Formal, educado
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Formal, educado
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Formal, directo
Nous désirons vous acheter...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Formal, directo
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Formal, muy directo
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Formal, educado
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Formal, muy educado
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Formal, educado
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Formal, directo
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Formal, directo
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Formal, directo
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Formal, educado
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Formal, educado
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Formal, directo
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Formal, directo
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Formal, directo
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Formal, educado
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Formal, educado
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Formal, muy educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Formal, muy educado
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Formal, educado
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Formal, educado
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Formal, directo
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Formal, directo
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Formal, muy directo
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Formal, muy directo