Tailandés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Nous considérons l'achat de...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentativo
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, muy educado
Nous voudrions passer une commande.
เราต้องการสั่งของ
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, educado
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, educado
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, educado
Nous passons la commande ci-jointe pour...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, directo
Nous désirons vous acheter...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, directo
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, muy directo
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, educado
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, educado
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, directo
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, directo
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, directo
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, educado
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, educado
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, directo
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, directo
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, directo
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, educado
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, educado
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, muy educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, muy educado
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, educado
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, educado
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, educado
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, directo
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, directo
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, muy directo
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, muy directo