Alemán | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Wij overwegen de aanschaf van ...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formal, tentativo
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formal, muy educado
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formal, educado
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formal, educado
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formal, educado
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formal, educado
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formal, directo
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formal, directo
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formal, muy directo
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formal, educado
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formal, muy educado
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formal, educado
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formal, directo
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formal, directo
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formal, directo
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formal, educado
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formal, educado
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formal, directo
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formal, directo
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formal, directo
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formal, educado
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formal, educado
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formal, educado
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formal, educado
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formal, muy educado
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formal, muy educado
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formal, educado
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formal, educado
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formal, educado
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formal, directo
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formal, directo
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formal, muy directo
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formal, muy directo