Español | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Estamos considerando adquirir...
Formal, tentativo
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formal, muy educado
Szeretnénk rendelést leadni.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formal, educado
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formal, educado
Csatolva találja a rendelésünket.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formal, educado
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formal, educado
Ezúton szeretnénk rendelni...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formal, directo
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Deseamos adquirir...
Formal, directo
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formal, muy directo
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formal, educado
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formal, muy educado
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formal, educado
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formal, directo
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formal, directo
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formal, directo
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formal, educado
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formal, educado
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formal, directo
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formal, directo
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formal, directo
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formal, educado
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formal, educado
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formal, educado
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formal, educado
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formal, muy educado
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formal, muy educado
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formal, educado
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formal, educado
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formal, educado
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formal, directo
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formal, directo
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formal, muy directo
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formal, muy directo