Danés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

We are considering the purchase of…
Vi overveje et køb af...
Formal, tentativo
We are pleased to place an order with your company for ...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formal, muy educado
We would like to place an order.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formal, educado
Enclosed is our firm order for…
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formal, educado
Enclosed you will find our order.
Vedlagt vil du finde din ordre
Formal, educado
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formal, educado
We herewith place our order for…
Vi angiver hermed en ordre på...
Formal, directo
We intend to buy...from you.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formal, directo
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formal, muy directo
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formal, educado
Your order will be processed as quickly as possible.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formal, muy educado
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formal, educado
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formal, directo
Enclosed you will find two copies of the contract.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formal, directo
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formal, directo
We hereby confirm your order.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formal, educado
This is to confirm our verbal order dated…
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formal, educado
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formal, directo
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formal, directo
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formal, directo
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Would it be possible to reduce our order from...to…
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formal, educado
Would it be possible to increase our order from…to…
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formal, educado
Would it be possible to delay the order until…
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formal, educado
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formal, educado
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formal, muy educado
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formal, muy educado
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formal, educado
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formal, educado
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formal, educado
We would like to cancel our order. The order number is...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formal, directo
We are forced to cancel our order due to...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formal, directo
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formal, muy directo
We see no other alternative but to cancel our order for…
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formal, muy directo