Sueco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi överväger att köpa ...
Formal, tentativo
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formal, muy educado
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formal, educado
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formal, educado
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formal, educado
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formal, educado
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formal, directo
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formal, directo
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formal, muy directo
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formal, educado
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formal, muy educado
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formal, educado
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formal, directo
In allegato trova due copie del contratto.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formal, directo
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formal, directo
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formal, educado
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formal, educado
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formal, directo
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formal, directo
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formal, directo
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formal, educado
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formal, educado
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formal, educado
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formal, educado
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formal, educado
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formal, directo
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formal, directo
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formal, muy directo
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formal, muy directo