Checo | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Rozważamy możliwość zakupu...
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativo
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, muy educado
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, educado
Załączamy nasze zamówienie na...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, educado
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, educado
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, educado
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, directo
Chcemy zakupić u Państwa...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, directo
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, muy directo
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, educado
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, muy educado
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, educado
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, directo
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, directo
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, directo
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, educado
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, educado
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, directo
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, directo
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, directo
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, educado
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, educado
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, educado
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, educado
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, educado
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, educado
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, educado
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, directo
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, directo
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, muy directo
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, muy directo