Finlandés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Rozważamy możliwość zakupu...
Harkitsemme ... ostoa...
Formal, tentativo
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formal, muy educado
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formal, educado
Załączamy nasze zamówienie na...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formal, educado
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formal, educado
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formal, educado
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Täten jätämme tilauksemme...
Formal, directo
Chcemy zakupić u Państwa...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formal, directo
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formal, muy directo
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formal, educado
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formal, muy educado
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formal, educado
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formal, directo
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formal, directo
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formal, directo
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formal, educado
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formal, educado
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formal, directo
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formal, directo
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formal, directo
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formal, educado
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formal, educado
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formal, educado
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formal, educado
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formal, muy educado
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formal, muy educado
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formal, educado
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formal, educado
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formal, educado
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formal, directo
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formal, directo
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formal, muy directo
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formal, muy directo