Turco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Rozważamy możliwość zakupu...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formal, tentativo
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formal, muy educado
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formal, educado
Załączamy nasze zamówienie na...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formal, educado
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formal, educado
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formal, educado
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formal, directo
Chcemy zakupić u Państwa...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formal, directo
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formal, muy directo
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formal, educado
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formal, muy educado
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formal, educado
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formal, directo
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formal, directo
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formal, directo
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formal, educado
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formal, educado
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formal, directo
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formal, directo
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formal, directo
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formal, educado
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formal, educado
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formal, educado
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formal, educado
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formal, muy educado
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formal, muy educado
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formal, educado
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formal, educado
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formal, educado
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formal, directo
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formal, directo
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formal, muy directo
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formal, muy directo