Coreano | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Formal, tentativo
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Formal, muy educado
Am dori să plasăm o comandă.
주문을 하고 싶습니다.
Formal, educado
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Formal, educado
Veți găsi atașată comanda noastră.
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Formal, educado
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Formal, educado
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Formal, directo
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Formal, directo
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Formal, muy directo
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Formal, educado
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Formal, muy educado
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Formal, educado
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Formal, directo
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Formal, directo
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Formal, directo
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Formal, educado
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Formal, educado
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Formal, directo
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Formal, directo
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Formal, directo
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Formal, educado
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Formal, educado
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Formal, educado
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Formal, educado
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Formal, muy educado
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Formal, muy educado
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Formal, educado
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Formal, educado
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Formal, educado
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Formal, directo
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Formal, directo
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Formal, muy directo
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Formal, muy directo