Polaco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativo
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, muy educado
Мы хотели бы заказать
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, educado
Тут же еще один наш заказ на...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, educado
Тут же вы найдете наш заказ
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, educado
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, educado
Одновременно мы хотели бы заказать...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, directo
Мы намерены купить у вас...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, directo
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, muy directo
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, educado
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, muy educado
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, educado
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, directo
В приложении вы найдете две копии контракта
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, directo
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, directo
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, educado
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, educado
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, directo
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, directo
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, directo
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Возможно ли продлить заказ до...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, educado
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, educado
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, educado
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, educado
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, educado
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, directo
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, directo
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, muy directo
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, muy directo