Japonés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Vi överväger att köpa ...
・・・・の購入を検討しております。
Formal, tentativo
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Formal, muy educado
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Formal, educado
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Formal, educado
Bifogat hittar ni vår beställning.
注文書を同封いたしました。
Formal, educado
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Formal, educado
Vi lägger härmed in vår order på ...
・・・・を下記の通り注文いたします。
Formal, directo
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Formal, directo
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Formal, muy directo
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
書面で確認をいただきたいのですが
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Formal, educado
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
注文を早急に処理いたします。
Formal, muy educado
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Formal, educado
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Formal, directo
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
契約書を2枚同封しました。
Formal, directo
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Formal, directo
Vi bekräftar härmed din beställning.
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Formal, educado
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Formal, educado
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Formal, directo
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Formal, directo
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Formal, directo
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Formal, educado
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Formal, educado
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Formal, educado
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Formal, educado
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Formal, muy educado
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Formal, muy educado
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Formal, educado
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Formal, educado
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Formal, educado
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Formal, directo
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Formal, directo
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Formal, muy directo
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Formal, muy directo