Finlandés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Harkitsemme ... ostoa...
Formal, tentativo
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formal, muy educado
เราต้องการสั่งของ
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formal, educado
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formal, educado
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formal, educado
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formal, educado
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Täten jätämme tilauksemme...
Formal, directo
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formal, directo
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formal, muy directo
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formal, educado
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formal, muy educado
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formal, educado
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formal, directo
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formal, directo
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formal, directo
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formal, educado
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formal, educado
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formal, directo
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formal, directo
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formal, directo
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formal, educado
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formal, educado
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formal, educado
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formal, educado
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formal, muy educado
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formal, muy educado
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formal, educado
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formal, educado
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formal, educado
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formal, directo
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formal, directo
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formal, muy directo
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formal, muy directo