Checo | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativo
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, muy educado
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, educado
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, educado
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, educado
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, educado
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, directo
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, directo
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, muy directo
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, educado
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, muy educado
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, educado
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, directo
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, directo
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, directo
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, educado
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, educado
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, directo
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, directo
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, directo
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, educado
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, educado
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, educado
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, educado
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, educado
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, educado
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, educado
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, directo
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, directo
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, muy directo
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, muy directo