Francés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Nous considérons l'achat de...
Formal, tentativo
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formal, muy educado
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Nous voudrions passer une commande.
Formal, educado
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formal, educado
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formal, educado
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formal, educado
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formal, directo
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Nous désirons vous acheter...
Formal, directo
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formal, muy directo
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formal, educado
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formal, muy educado
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formal, educado
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formal, directo
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formal, directo
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formal, directo
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formal, educado
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formal, educado
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formal, directo
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formal, directo
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formal, directo
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formal, educado
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formal, educado
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formal, educado
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formal, educado
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formal, muy educado
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formal, muy educado
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formal, educado
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formal, educado
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formal, educado
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formal, directo
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formal, directo
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formal, muy directo
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formal, muy directo