Inglés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
We are considering the purchase of…
Formal, tentativo
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
We are pleased to place an order with your company for ...
Formal, muy educado
Bir sipariş vermek istiyoruz.
We would like to place an order.
Formal, educado
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Enclosed is our firm order for…
Formal, educado
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Enclosed you will find our order.
Formal, educado
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formal, educado
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
We herewith place our order for…
Formal, directo
Sizden ... almaya niyetliyiz.
We intend to buy...from you.
Formal, directo
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formal, muy directo
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formal, educado
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formal, muy educado
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formal, educado
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formal, directo
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formal, directo
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formal, directo
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
We hereby confirm your order.
Formal, educado
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
This is to confirm our verbal order dated…
Formal, educado
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formal, directo
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formal, directo
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formal, directo
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formal, educado
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to increase our order from…to…
Formal, educado
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to delay the order until…
Formal, educado
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formal, educado
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formal, muy educado
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formal, muy educado
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formal, educado
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formal, educado
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formal, educado
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formal, directo
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
We are forced to cancel our order due to...
Formal, directo
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formal, muy directo
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formal, muy directo