Polaco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativo
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, muy educado
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, educado
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, educado
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, educado
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, educado
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, directo
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, directo
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, muy directo
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, educado
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, muy educado
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, educado
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, directo
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, directo
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, directo
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, educado
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, educado
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, directo
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, directo
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, directo
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, educado
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, educado
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, educado
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, educado
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, educado
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, directo
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, directo
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, muy directo
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, muy directo