Vietnamita | Frases - Negocios | Reservaciones

Reservaciones - Reservaciones

أودّ أن أحجز...
Tôi muốn đặt...
Formal, educado
أودّ أن أحجز...
Tôi muốn đặt...
Formal, educado
هل لديك أية أماكن شاغرة في ...
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Formal, educado
أودّ أن أحجز غرفة في...
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Formal, educado
نودّ أن نحجز واحدة من قاعات الاجتماع لديكم ذات قدرة على استيعاب ١٠٠ شخص جلوسا.
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Formal, educado
أودّ أنْ أحجز ... تحت اسم...
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Formal, educado
نحتاج أيضا المعدات والخدمات التالية:
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Formal, educado

Reservaciones - Cambios

هل من الممكن تغيير تاريخ الحجز إلى...
Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Formal, educado
للأسف أنا مشغول جدا خلال اليوم الذي اتفقنا عليه. هل من الممكن أن أحجز الغرفة ليوم آخر؟
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Formal, educado
يؤسفني أن أعلمك أني مضطر إلى تغيرر تاريخ الحجز من... إلى...
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Formal, educado
أودّ أن أحجز غرفة إضافية، لِيَتمّ فيها تقديم الغداء بعد الاجتماع.
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Formal, educado

Reservaciones - Cancelación

يؤسفني أن أعلمك أني مضطر إلى إلغاء الحجز لـ... بسبب...
Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Formal, educado
نظرا لـ... فإنه يؤسفني أني مضطر إلى إلغاء الحجز.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Formal, educado
يؤسفني أني مضطر إلى إلغاء حجزي لغرفة مؤتمرات صغيرة وعشاء من ثلاثة أطباق.
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Formal, educado
لم أستطع الحصول عليك بالتليفون لهذا أكتب إليك هذه الرسالة الإلكترونية لأعلمك أني مضطر إلى إلغاء حجزي لقاعة المؤتمرات. أعتذر شديد الاعتذار على أي إزعاج يمكن أن يتسبب فيه قراري هذا.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Formal, educado