Holandés | Frases - Negocios | Reservaciones

Reservaciones - Reservaciones

我想预订...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formal, educado
我希望预订...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formal, educado
在...的时候还有空位吗?
Heeft u een vrije kamer op ...
Formal, educado
我想在...的时候预订一个房间
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formal, educado
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formal, educado
我想以...的名字预订一个...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formal, educado
我们还需要下列设备和服务:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formal, educado

Reservaciones - Cambios

将预订时间改为...可以吗?
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formal, educado
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formal, educado
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formal, educado
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formal, educado

Reservaciones - Cancelación

恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formal, educado
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formal, educado
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formal, educado
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, educado