Sueco | Frases - Negocios | Reservaciones

Reservaciones - Reservaciones

Mi ŝatus rezervi...
Jag skulle vilja boka ...
Formal, educado
Mi deziras rezervi...
Jag önskar boka ...
Formal, educado
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Har ni några lediga rum för ...
Formal, educado
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formal, educado
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formal, educado
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formal, educado
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formal, educado

Reservaciones - Cambios

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formal, educado
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formal, educado
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formal, educado
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formal, educado

Reservaciones - Cancelación

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formal, educado
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formal, educado
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formal, educado
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formal, educado