Francés | Frases - Negocios | Reservaciones

Reservaciones - Reservaciones

Ik zou graag ... reserveren ...
Je voudrais réserver...
Formal, educado
Ik wil graag ... reserveren ...
Je souhaiterais réserver...
Formal, educado
Heeft u een vrije kamer op ...
Avez-vous des chambres libres ?
Formal, educado
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Formal, educado
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Formal, educado
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Je voudrais réserver... au nom de...
Formal, educado
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Formal, educado

Reservaciones - Cambios

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Formal, educado
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Formal, educado
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Formal, educado
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Formal, educado

Reservaciones - Cancelación

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Formal, educado
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Formal, educado
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Formal, educado
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formal, educado