Rumano | Frases - Negocios | Reservaciones

Reservaciones - Reservaciones

I would like to book…
Mi-ar plăcea să rezerv...
Formal, educado
I wish to book…
Aş dori să rezerv...
Formal, educado
Do you have any vacancies on…
Aveţi cumva locuri libere pe...
Formal, educado
I would like to reserve a room on the…
Aş dori să rezerv o cameră pe...
Formal, educado
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Am dori să rezervăm una dintre sălile dvs. de conferinţă care asigură locuri pentru 100 de persoane.
Formal, educado
I would like to reserve…in the name of...
Aş dori să rezerv...în numele...
Formal, educado
We also need the following equipment and services:
Avem de asemenea nevoie de echipamentul şi serviciile următoare:
Formal, educado

Reservaciones - Cambios

Would it be possible to change the date of the booking to…
Există posibilitatea de a schimba data rezervării pentru...?
Formal, educado
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Din păcate am o suprapunere în program în ziua în care am aranjat. Este posibil să rezerv camera pentru o altă dată?
Formal, educado
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Ma tem că va trebui să vă rog să îmi mutaţi rezervarea de pe...pe...
Formal, educado
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Aş dori să rezerv o cameră suplimentară unde se va servi prânzul după şedinţă.
Formal, educado

Reservaciones - Cancelación

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
Formal, educado
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Din cauza faptului că...,mă tem că va trebui să îmi anulez rezervarea.
Formal, educado
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Din păcate mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala mică de conferinţe şi cină.
Formal, educado
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nu v-am putut contacta telefonic aşa că a trebuit să vă scriu pentru a vă anunţa că mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala de conferinţe. Îmi pare foarte rău pentru potenţialele neplăceri cauzate.
Formal, educado