Español | Frases - Negocios | Reservaciones

Reservaciones - Reservaciones

Chciałbym zarezerwować...
Quisiera reservar...
Formal, educado
Chcę zarezerwować...
Me gustaría reservar...
Formal, educado
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
¿Tiene una habitación disponible para...
Formal, educado
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Quisiera reservar una habitación para el...
Formal, educado
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Formal, educado
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Quisiera reservar... a nombre de...
Formal, educado
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Formal, educado

Reservaciones - Cambios

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Formal, educado
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Formal, educado
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Formal, educado
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Formal, educado

Reservaciones - Cancelación

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Formal, educado
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Formal, educado
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Formal, educado
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Formal, educado