Inglés | Frases - Negocios | Reuniones

Reuniones - Coordinar

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formal, muy educado
Hvornår passer det dig?
When would it suit you?
Formal, educado
Kan vi arrangere et møde?
Can we arrange a meeting?
Formal, educado
Jeg synes vi skal mødes.
I think we should meet.
Formal, directo

Reuniones - Posponer

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formal, muy educado
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formal, educado
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Would it be possible to set another date?
Formal, educado
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
I have to postpone our meeting until…
Formal, educado
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formal, educado
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
I am forced to change the date of our meeting.
Formal, directo
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Could we make it a bit earlier/later?
Formal, directo

Reuniones - Cancelación

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, educado
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formal, educado
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formal, educado
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formal, educado