Vietnamita | Frases - Negocios | Reuniones

Reuniones - Coordinar

Quisiera fijar una cita con el Sr. Pérez, por favor.
Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
Formal, muy educado
¿Cuándo le convendría?
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
Formal, educado
¿Podemos concertar una reunión?
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Formal, educado
Creo que deberíamos reunirnos.
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
Formal, directo

Reuniones - Posponer

¿Tendría algún inconveniente con posponer nuestra reunión?
Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
Formal, muy educado
No podré estar allí mañana a las 2pm. ¿Podemos reunirnos un poco más tarde? ¿Por ejemplo a las 4?
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
Formal, educado
¿Sería posible fijar otra fecha?
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Formal, educado
Tendré que posponer nuestra reunión hasta...
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
Formal, educado
Lamentablemente tengo otro compromiso para el mismo día que acordamos la reunión. ¿Sería posible fijar otra fecha?
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
Formal, educado
Me veo en la obligación de cambiar la fecha de nuestra reunión.
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
Formal, directo
¿Podemos reunirnos un poco más temprano/un poco más tarde?
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Formal, directo

Reuniones - Cancelación

No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo para informarle que tendré que cancelar la cita de mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
Formal, educado
Debo informarle que lamentablemente no podré asistir a la cita propuesta y por ello tendré que cancelarla.
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
Formal, educado
Temo que tendré que cancelar nuestra cita de mañana.
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
Formal, educado
Debido a..., temo que tendré que cancelar nuestra cita.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Formal, educado