Coreano | Frases - Negocios | Reuniones

Reuniones - Coordinar

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Formal, muy educado
Kiam ĉu konvenas al vi?
언제가 괜찮으시겠습니까?
Formal, educado
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Formal, educado
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
만나뵈어야 할 것 같네요.
Formal, directo

Reuniones - Posponer

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Formal, muy educado
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Formal, educado
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
다른 날로 미뤄도 될까요?
Formal, educado
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Formal, educado
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Formal, educado
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Formal, directo
Povus ni renkontri pli frue/poste?
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Formal, directo

Reuniones - Cancelación

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Formal, educado
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Formal, educado
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Formal, educado
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Formal, educado