Inglés | Frases - Negocios | Reuniones

Reuniones - Coordinar

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formal, muy educado
Wanneer schikt het u?
When would it suit you?
Formal, educado
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Can we arrange a meeting?
Formal, educado
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
I think we should meet.
Formal, directo

Reuniones - Posponer

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formal, muy educado
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formal, educado
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Would it be possible to set another date?
Formal, educado
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
I have to postpone our meeting until…
Formal, educado
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formal, educado
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
I am forced to change the date of our meeting.
Formal, directo
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Could we make it a bit earlier/later?
Formal, directo

Reuniones - Cancelación

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, educado
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formal, educado
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formal, educado
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formal, educado