Turco | Frases - Negocios | Reuniones

Reuniones - Coordinar

是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Formal, muy educado
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Formal, educado
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Formal, educado
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Formal, directo

Reuniones - Posponer

依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Formal, muy educado
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Formal, educado
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Formal, educado
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Formal, educado
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Formal, educado
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Formal, directo
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Formal, directo

Reuniones - Cancelación

お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Formal, educado
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Formal, educado
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Formal, educado
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Formal, educado