Chino | Frases - Negocios | Reuniones

Reuniones - Coordinar

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
我想和史密斯先生预约一个时间。
Formal, muy educado
När skulle det passa för dig?
什么时间适合您?
Formal, educado
Kan vi planera in ett möte?
我们能约见一个会面吗?
Formal, educado
Jag tycker att vi kunde träffas.
我认为我们应该见一面。
Formal, directo

Reuniones - Posponer

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Formal, muy educado
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Formal, educado
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
我们可以另约一个时间吗?
Formal, educado
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
我不得不把会面推迟到...
Formal, educado
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Formal, educado
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
我不得不更改我们会面的日期。
Formal, directo
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Formal, directo

Reuniones - Cancelación

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Formal, educado
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Formal, educado
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
恐怕我必须取消明天的预约。
Formal, educado
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Formal, educado