Coreano | Frases - Negocios | Reuniones

Reuniones - Coordinar

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Formal, muy educado
När skulle det passa för dig?
언제가 괜찮으시겠습니까?
Formal, educado
Kan vi planera in ett möte?
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Formal, educado
Jag tycker att vi kunde träffas.
만나뵈어야 할 것 같네요.
Formal, directo

Reuniones - Posponer

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Formal, muy educado
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Formal, educado
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
다른 날로 미뤄도 될까요?
Formal, educado
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Formal, educado
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Formal, educado
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Formal, directo
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Formal, directo

Reuniones - Cancelación

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Formal, educado
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Formal, educado
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Formal, educado
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Formal, educado