Sueco | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

Wir freuen uns über die Geburt von...
Vi har välkomnat ... till världen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... und ... haben sich verlobt.
... och ... har förlovat sig.
Se usa para anunciar un compromiso
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Fröken ... ska snart bli fru ...
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos