Alemán | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

S potěšením oznamujeme narození...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... a ... jsou zasnoubeni.
... und ... haben sich verlobt.
Se usa para anunciar un compromiso
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Slečna se brzy stane paní ...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
Jste srdečně zváni...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Chtěli byste přijít k... na...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos