Inglés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

S potěšením oznamujeme narození...
We are happy to announce the birth of…
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
With love and hope we welcome…to the world.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... a ... jsou zasnoubeni.
…and…are engaged.
Se usa para anunciar un compromiso
... s radostí oznamují své zasnoubení.
…are happy to announce their engagement.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
We are happy to announce the engagement of…and…
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Slečna se brzy stane paní ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
Jste srdečně zváni...
You are cordially invited to…
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
We would very much like you to come.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Chtěli byste přijít k... na...?
Would you like to come to…for…?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos