Chino | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
我们高兴地宣布...的出生
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... en ... hebben zich verloofd.
...和...订婚了。
Se usa para anunciar un compromiso
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...高兴地宣布他们订婚了。
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Se usa cuando se anuncia un compromiso
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
来参加并庆祝...和...的订婚。
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
...小姐很快即将成为...夫人
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
U bent van harte uitgenodigd voor ...
我们诚挚地邀请您...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
我们非常期待您的到来。
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
你愿意来...参加...吗?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos