Danés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... en ... hebben zich verloofd.
... og... er forlovet.
Se usa para anunciar un compromiso
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Se usa cuando se anuncia un compromiso
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frk.... bliver snart Fru. ...
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
U bent van harte uitgenodigd voor ...
I er hjerteligt inviteret til...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos