Inglés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Se usa para anunciar un compromiso
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Se usa cuando se anuncia un compromiso
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos