Turco | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... en ... hebben zich verloofd.
... ve ... nişanlandı.
Se usa para anunciar un compromiso
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Se usa cuando se anuncia un compromiso
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos