Holandés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... és .... eljegyezték egymást.
... en ... hebben zich verloofd.
Se usa para anunciar un compromiso
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Se usa cuando se anuncia un compromiso
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
.... hamarosan .... lesz.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
Szeretettel meghívjuk a ...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Szeretnétek eljönni a ...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos