Húngaro | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

We are happy to announce the birth of…
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
With love and hope we welcome…to the world.
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

…and…are engaged.
... és .... eljegyezték egymást.
Se usa para anunciar un compromiso
…are happy to announce their engagement.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
We are happy to announce the engagement of…and…
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Miss…is soon to become Mrs. ...
.... hamarosan .... lesz.
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
You are cordially invited to…
Szeretettel meghívjuk a ...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
We would very much like you to come.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Would you like to come to…for…?
Szeretnétek eljönni a ...?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos